Γεωργικά μηχανήματα

Σε αυτό το άρθρο θα μελετήσουμε τα γεωργικά μηχανήματα
από την οπτική γωνία της αγοράς
 
Στην  Ελλάδα υπάρχουν πολλές εταιρείες που κατασκευάζουν γεωργικά μηχανήματα και γεωργικό εξοπλισμό. Στο εξωτερικό υπάρχουν μεγάλες εταιρείες κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων και γεωργικού εξοπλισμού. Όλες αυτές οι εταιρείες έχουν αντιπροσώπους στην Ελλάδα. Όλες αυτές οι εταιρείες διαθέτουν την κορυφή της τεχνολογίας και μπορούν να προσφέρουν στον Έλληνα αγρότη όλα όσα μπορεί να χρειαστεί και να ζητήσει. Παρόλο που υπάρχει αυτή η δυνατότητα, οι αγρότες δεν λαμβάνουν αυτή την τεχνολογία διότι από τη μια δεν ενδιαφέρονται για αυτήν και από την άλλη δεν υπάρχουν οι σχετικές κοινοτικές επιδοτήσεις.
 
Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τη χρήση γεωργίας ακριβείας ενδεικτικά για μια συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή για τη συγκομιδή ελιάς με μηχανικό τρόπο.
 
Κατα γενική ομολογία η ποιότητα της Ελληνικής ελιάς είναι η καλύτερη στον κόσμο. Επιπλέον η χώρα μας συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως, και το ελαιόλαδο ανήκει στα σημαντικά προϊόντα που εξάγονται στο εξωτερικό.  Επομένως είναι πολύ σημαντικό να απαντήσουμε στο ερώτημα: συμφέρει τον αγρότη να εκσυγχρονίσει τον εξοπλισμό του με γεωργικα μηχανηματα; και σε ποιό βαθμό; αυτό θα είναι προς το οικονομικό του συμφέρον;
Ας παρουσιάσουμε την υπάρχουσα κατάσταση: στην Ελλάδα υπάρχουν εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια δέντρα. Αυτά καλλιεργούνται σε έντεκα εκατομμύρια στρέμματα.
Στην Ελλάδα υπάρχουν οι παρακάτω κύριες μορφές καλλιέργειας:
Η πρώτη μορφή είναι οι παραδοσιακοί ελαιώνες, στους οποίους υπάρχουν περίπου τέσσερα με δώδεκα δέντρα ανα στρέμμα και εκατόν πενήντα με τετρακόσια κιλά καρπού ανα στρέμμα.
Η δεύτερη μορφή είναι οι εντατικοί παραδοσιακοί ελαιώνες, στους οποίους υπάρχουν περίπου οκτώ με εικοσιπέντε δέντρα ανα στρέμμα και εκατόν πενήντα με τετρακόσια κιλά καρπού ανα στρέμμα.
Η τρίτη μορφή είναι οι σύγχρονοι εντατικοί ελαιώνες, ή αλλιώς ελαιώνες πυκνής φύτευσης, στους οποίους υπάρχουν περίπου είκοσι με εικοσιπέντε δέντρα ανα στρέμμα και τετρακόσια με χίλια διακόσια κιλά καρπού ανα στρέμμα.
Η τέταρτη μορφή είναι οι υπερεντατικοί ελαιώνες, ή αλλιώς ελαιώνες πολύ πυκνής φύτευσης, στους οποίους υπάρχουν περίπου εκατόν σαράντα με τετρακόσια δέντρα ανα στρέμμα και οκτακόσια με χίλια τριακόσια κιλά καρπού ανα στρέμμα.
Γεωργικά μηχανήματα

Γεωργικά μηχανήματα

Η χρήση γεωργικών μηχανημάτων και γεωργική τεχνολογίας είναι δύσκολη στους παραδοσιακούς ελαιώνες διότι αυτοί βρίσκονται σε μη αρδευόμενες περιοχές ή σε άγονες περιοχές. Αντίθετα στους εντατικούς παραδοσιακούς ελαιώνες είναι πιο εύκολο να αυτομαποιήσουμε τη συγκομιδή. Αυτού του τύπου οι ελαιώνες κυριαρχούν σήμερα στην Ελλάδα.
Οι ελαιώνες που επιτρέπουν την εντατικότερη χρήση γεωργικών μηχανημάτων είναι οι ελαιώνες πυκνής φύτευσης και οι ελαιώνες υπερεντατικής φύτευσης. Όμως αυτοί οι ελαιώνες δεν εφαρμόζονται στην Ελλάδα, παρά μόνο σε πειραματικό στάδιο

Γεωργικά μηχανήματα για την ελιά

Η συγκομιδή της ελιάς μπορεί να γίνει είτε με τα χέρια (χειρωνακτικά), είτε με εντελώς αυτοματοποιημένο τρόπο, είτε χρησιμοποιώντας γεωργικά μηχανήματα.
Οι παραδοσιακοί γεωργοί ξεκινούν με το ράβδισμα των δέντρων της ελιάς, κάτω από τα οποία έχουν τοποθετήσει δίχτυα. Ο καρπός πέφτει από τα δέντρα στα δίχτυα. Εξελιγμένες μορφές ραβδιών βελτιώνουν την εργασία διότι περιλαμβάνουν ειδικά χτένια ή ειδικούς δονητές.  Ακόμα πιο βελτιωμένα γεωργικά μηχανήματα μπορούν να προκαλέσουν δόνηση στον κορμό του δέντρου ώστε να διευκολύνουν την πτώση του καρπού. Σε αυτά τα γεωργικά μηχανήματα έχουμε την επιλογή είτε να τα μεταφέρουμε με γεωργικό ελκυστήρα είτε να τα έχουμε αυτοκινούμενα. Όμως όταν χρησιμοποιούμε γεωργικά μηχανήματα που δονούν τον κορμό έχουμε τον κίνδυνο να τραυματίσουμε το δέντρο. Για αυτό το λόγο έχουν βγει ακόμα πιο εξελιγμένα μηχανήματα που δονούν όχι τον κορμό αλλά και την κόμη του δέντρου. Ατά τα μηχανήματα μπορούν να είναι εξοπλισμένα και με μια ειδική ομπρέλα, η οποία ονομάζεται ανάδοχη ομπρέλα. Αυτή η ομπρέλα μας επιτρέπει να κάνουμε συγκομιδή του καρπού αυτόνομα, δηλαδή χωρίς να απαιτείται να τοποθετήσουμε τα ειδικά δίχτυα κάτω από τα δέντρα
Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s